For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:saki [2013/06/10 13:53]
chytrex [Prodává:]
npc:saki [2013/06/13 23:19] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 15: Řádek 15:
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====
-  * <FIXME zde odkazy na questy>+  * [[questy:oh_my_smouly_berry_pie|Oh my! Smouly berry pie!]]