For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:peron [2013/05/31 16:53]
chytrex [Peron]
npc:peron [2013/05/31 16:54] (aktuální)
chytrex [Peron]
Řádek 6: Řádek 6:
   * **Mapa výskytu:** #@AP@#   * **Mapa výskytu:** #@AP@#
   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-advebturers_plains-5828:5205.png|5828:5205]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-advebturers_plains-5828:5205.png|5828:5205]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
-... 
  
 ===== Prodává: ===== ===== Prodává: =====