For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:peppie [2013/04/14 13:50] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Peppie  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Peppie
 +  * **Titul postavy:** Chef
 +  * **Mapa výskytu:** Xita refuge
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-xita_refuge-5626:4437.png|5626:4437]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Jídlo
 +  * Svitky