For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:myad [2013/04/08 02:03]
chytrex vytvořeno
npc:myad [2013/04/08 02:03] (aktuální)
chytrex [Myad]
Řádek 6: Řádek 6:
   * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains   * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains
   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-adventurers_plains-5668-5181.png|5668:5181]]   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-adventurers_plains-5668-5181.png|5668:5181]]
-  
- <snippet>formát názvu obrázku je: planeta-nejaka_lokace-Xsouradnice-Ysouradnice.png</snippet>