For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:lithia [2013/04/21 03:35]
chytrex vytvořeno
npc:lithia [2013/04/21 11:44] (aktuální)
chytrex
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Town girl   * **Titul postavy:** Town girl
   * **Mapa výskytu:** Desert of the dead   * **Mapa výskytu:** Desert of the dead
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-desert_of_the_dead-5092:5182.png|]]+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-desert_of_the_dead-5092:5182.png|5092:5182]]