For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:lero [2013/06/05 02:42]
chytrex
npc:lero [2013/06/05 02:42] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:]
Řádek 12: Řádek 12:
  
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
-  * mění festival tickety za odměny+  * Mění festival tickety za odměny
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====