For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:leonard [2013/05/25 18:56]
chytrex vytvořeno
npc:leonard [2013/06/08 20:38] (aktuální)
chytrex [Účast v questech:]
Řádek 15: Řádek 15:
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====
-  * <FIXME zde odkazy na questy>+  * [[questy:leonards_sword|Leonard's sword]]