For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:lantore [2013/04/21 03:36] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Lantore  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Lantore
 +  * **Titul postavy:** Dead priest
 +  * **Mapa výskytu:** Desert of the dead
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-desert_of_the_dead-5113:5133.png|5113:5133]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +===== Jiné funkce: =====
 +
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +<zde odkazy na questy>
 +
 +