For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:judith [2013/04/06 21:02]
chytrex
npc:judith [2013/04/06 21:06] (aktuální)
chytrex
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Beach resident   * **Titul postavy:** Beach resident
   * **Mapa výskytu:** Sunshine coast   * **Mapa výskytu:** Sunshine coast
-  * **Souřadnice:** 5113:5323[[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-sunshine_coast-5113-5323.png|5113:5323]]+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-sunshine_coast-5113-5323.png|5113:5323]]