For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:jorgus [2013/05/20 01:09]
chytrex vytvořeno
npc:jorgus [2013/05/20 01:13] (aktuální)
chytrex [Jorgus]
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Archaelogist   * **Titul postavy:** Archaelogist
   * **Mapa výskytu:** #@OT@# B1   * **Mapa výskytu:** #@OT@# B1
-  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-el_verloon_desert-5104:5200.png|5104:5200]]+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-oblivion_temple_b1-5104:5200.png|5104:5200]]