For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:ishtal [2013/05/31 03:05] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Ishtal  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Ishtal
 +  * **Titul postavy:** Eucar judge
 +  * **Mapa výskytu:** Magic city of the Eucar
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/luna-magic_city_of_the_eucar-5429:4939.png|5429:4939]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává
 +
 +===== Účast v questech: =====
 +  * <FIXME zde odkazy na questy>
 +
 +