For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:huey [2013/04/05 07:39]
chytrex vytvořeno
npc:huey [2013/04/05 07:40] (aktuální)
chytrex
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ===== Prodává: ===== ===== Prodává: =====
-  * Zboží 1 +  * Neprodává
-  * Zboží 2 +
-  * Zboží 3 +
-  * <stačí rámcově, mats, muse armors, atd.>+
  
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====