For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:hawker [2013/05/14 18:56] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Hawker  ======
  
 +  * **Jméno postavy:** Hawker
 +  * **Titul postavy:** Bird
 +  * **Mapa výskytu:** #@SJ@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/eldeon-shady_jungle-5901:5130.png|5901:5130]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává