For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:harry [2013/04/21 03:33] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Harry  ======
  
 +  * **Jméno postavy:** Harry
 +  * **Titul postavy:** Ghost
 +  * **Mapa výskytu:** Desert of the dead
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-desert_of_the_dead-5050:5122.png|5050:5122]]
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Neprodává