For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:claude [2013/04/08 02:14]
chytrex [Claude]
npc:claude [2013/04/08 02:15] (aktuální)
chytrex
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Prodává: ===== ===== Prodává: =====
   * Neprodává   * Neprodává
- 
-===== Jiné funkce: ===== 
- 
- 
-===== Účast v questech: ===== 
-<zde odkazy na questy>