For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:chelsie [2013/06/10 11:32] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Chelsie  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Chelsie
 +  * **Titul postavy:** Arumic merchant
 +  * **Mapa výskytu:** #@JP@# /*#@@#*/
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-city_of_junon_polis-5723:5087.png|5723:5087]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Hůlky
 +  * Magické štít ([[joby:muse|Muse]])