For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:cassirin [2013/05/31 16:50] (aktuální)
chytrex vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ :wiki:dokuwiki-128.png?direct|}}
 +====== Cassirin  ======
 +
 +  * **Jméno postavy:** Cassirin
 +  * **Titul postavy:** Novice designer
 +  * **Mapa výskytu:** #@AP@#
 +  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-adventurers_plains-5894:5146.png|5894:5146]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */
 +
 +
 +===== Prodává: =====
 +  * Oblečení pro Visitory