For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:brock [2013/05/25 17:57]
chytrex batch hodil prefix před link - oprava
npc:brock [2013/05/25 18:00] (aktuální)
chytrex [Jiné funkce:]
Řádek 13: Řádek 13:
 ===== Jiné funkce: ===== ===== Jiné funkce: =====
   * Opravuje věci   * Opravuje věci
-  * [[:upgrade|Upgraduje]]|[[:upgrade|Upgraduje]] věci+  * [[:upgrade|Upgraduje]] věci
  
 ===== Účast v questech: ===== ===== Účast v questech: =====