For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:aruas_fairy [2013/04/05 07:59]
chytrex [Účast v questech:]
npc:aruas_fairy [2013/04/08 02:16] (aktuální)
chytrex [Arua's Fairy]
Řádek 5: Řádek 5:
   * **Titul postavy:** Visitor guide   * **Titul postavy:** Visitor guide
   * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains   * **Mapa výskytu:** Adventurer's plains
-  * **Souřadnice:** 5700:5120+  * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-adventurers_plains-5700:5120.png|5700:5120]]