For the Referrers plugin to work, please create the page :wiki:referrers.

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

npc:arisa [2013/05/25 19:06]
chytrex vytvořeno
npc:arisa [2013/05/25 22:08] (aktuální)
chytrex
Řádek 4: Řádek 4:
   * **Jméno postavy:** Arisa   * **Jméno postavy:** Arisa
   * **Titul postavy:** Keenu's daughter   * **Titul postavy:** Keenu's daughter
-  * **Mapa výskytu:** #@@#+  * **Mapa výskytu:** #@ZANT@#
   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-canyon_city_of_zant-5427:5083.png|5427:5083]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */   * **Souřadnice:** [[http://rose-online.isgeek.info/pic/junon-canyon_city_of_zant-5427:5083.png|5427:5083]] /* formát je planeta-nazev_mapy-xxxx:yyyy */